Global SEL: Amabali eKharityhulam okuFundisa kweNtlalo yeNtlalo ngeHlabathi eliNgcono

UkuFunda ngokweemvakalelo kwiNtlaloGlobal SEL) ukufunda ngokweemvakalelo ngokwentlalo,sel,ukufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo, eyona kharityhulamu yokufunda ngokweemvakalelo zentlalo, ikharityhulamu yokufunda ngokweemvakalelo zentlalo, imisebenzi yokufunda ngokweemvakalelo, amabali okufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo,sel ikharityhulamu,sel izixhobo, izibonelelo zokufunda zentlalo ngokweemvakalelo, ngcono sel ikharityhulamu, ngcono sel, eyona mfundiso ilungileyo ngokweemvakalelo,sel iividiyo, ngcono sel iividiyo,sel amabali, amabali ekharityhulam, i-ed worlded, iividiyo zeed,global sel,ihlabathi sel,global sel iividiyo,sel iividiyo zabantwana,global sel ikharityhulamu, ihlabathi sel ikharityhulamu, umntu sel,ubuntu sel,umntu sel ikharityhulamu, ihlabathi lokwenyani sel amabali, ihlabathi sel amabali, ihlabathi lokwenyani sel, ngcono sel, ihlabathi elingcono,better world ed,ukufunda ngcono ngokwasentlalweni, amabali ekharityhulamu yokufunda ngokweemvakalelo, ikharityhulamu yokufunda intlalo ngokweemvakalelo, ufundo lwentlalo ngokweemvakalelo, ukufunda ngokwentlalo novakalelo, uvakalelo lwasentlalweni, ukufunda ngokweemvakalelo, ukufunda, ukufunda kwihlabathi jikelele,uhlelo olungcono, olungcono sel umxholo, ngcono sel amabali, best sel izifundo,sel Izicwangciso zezifundo, iividiyo zokufunda ngokweemvakalelo zentlalo, fundisa ukufunda ngokweemvakalelo, fundisa sel,funda sel,ziqhelanise sel, dibanisa sel,ukudibanisa ukufunda ngokweemvakalelo, ukufundisa sel,dibanisa sel

Iividiyo ezingama-50+ ezilungileyo zokufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo kunye ne-150+ SEL amabali okufundisa izibalo, ukufunda nokubhala, uvelwano kunye nolwazi lwehlabathi

Better World Ed uyila iGlobal Social Emotional Learning (SEL) ikharityhulam egxile kuvelwano nokuqondana ngokwenkcubeko.

 

Iividiyo ezingama-50+ ezingenamagama, 150+ amabali abantu, kunye ne-150+ edityanisiweyo SEL izicwangciso zesifundo ukuba ncede wenath ukuthanda ukufunda malunga self, abanye, kunye nehlabathi lethu - ngelixa ufunda izibalo ezifanelekileyo kunye nokufunda nokubhala.

 

Sonke sifanelwe okona kulungileyo SEL ikharityhulamu yokulungisa ihlabathi elingcono.

 

IiVidiyo ezingenamagama iZakhono zoLuntu kwiNkqubo yokuFunda ngokweemvakalelo kwiNtlalo (SEL)

 

Eyona kharityhulamu yentlalontle yehlabathi jikelele ikhulisa uvelwano, ukucinga, injongo kunye nentsingiselo.

 

Ulwimi lubandakanyiwe. Ukubandakanywa kwenkcubeko.

UkuFunda ngokweemvakalelo kwiNtlaloGlobal SEL) ukufunda ngokweemvakalelo ngokwentlalo,sel,ukufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo, eyona kharityhulamu yokufunda ngokweemvakalelo zentlalo, ikharityhulamu yokufunda ngokweemvakalelo zentlalo, imisebenzi yokufunda ngokweemvakalelo, amabali okufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo,sel ikharityhulamu,sel izixhobo, izibonelelo zokufunda zentlalo ngokweemvakalelo, ngcono sel ikharityhulamu, ngcono sel, eyona mfundiso ilungileyo ngokweemvakalelo,sel iividiyo, ngcono sel iividiyo,sel amabali, amabali ekharityhulam, i-ed worlded, iividiyo zeed,global sel,ihlabathi sel,global sel iividiyo,sel iividiyo zabantwana,global sel ikharityhulamu, ihlabathi sel ikharityhulamu, umntu sel,ubuntu sel,umntu sel ikharityhulamu, ihlabathi lokwenyani sel amabali, ihlabathi sel amabali, ihlabathi lokwenyani sel, ngcono sel, ihlabathi elingcono,better world ed,ukufunda ngcono ngokwasentlalweni, amabali ekharityhulamu yokufunda ngokweemvakalelo, ikharityhulamu yokufunda intlalo ngokweemvakalelo, ufundo lwentlalo ngokweemvakalelo, ukufunda ngokwentlalo novakalelo, uvakalelo lwasentlalweni, ukufunda ngokweemvakalelo, ukufunda, ukufunda kwihlabathi jikelele,uhlelo olungcono, olungcono sel umxholo, ngcono sel amabali, best sel izifundo,sel Izicwangciso zezifundo, iividiyo zokufunda ngokweemvakalelo zentlalo, fundisa ukufunda ngokweemvakalelo, fundisa sel,funda sel,ziqhelanise sel, dibanisa sel,ukudibanisa ukufunda ngokweemvakalelo, ukufundisa sel,dibanisa sel

Global SEL ikharityhulamu. Iyamangalisa ngaphaya kwamagama.

Umhlaba wokwenyani SEL amabali enza nzulu uthando lwethu lokufunda.

Better World Ed SEL ikharityhulamu yi ezixhaswe yimfundo kunye nophando.

 

Iividiyo ezingenamagama ukuba khuthaza umdla kunye novelwano kuba self, abanye, kunye noMhlaba. Amabali abhaliweyo enza imathematika kunye nolwazi lokufunda nokubhala lube bubomi bokwenyani. Izicwangciso zezifundo ezenza ukuba ukufunda kube phakathi koqeqesho kwaye kuzaliswe ngummangaliso.

 

Imithombo ye-Global Social Emotional Learning enobunzulu obumangalisayo.

Egqibelele SEL ikharityhulamu idibanisa nezifundiswa.

IiNdawo zokuFunda ziluka kunye zibaluleke kakhulu SEL ubuchule kunye SEL izakhono zobomi:

 

IMathematikaukufunda nokubhala, uvelwano, self-ulwazi, ukuqonda kwezentlalo, ukwazi kwilizwe jikelele, ukucinga nzulu, unxibelelwano, intsebenziswano, ubuchule bokuyila, selUkwazi f, ukuqonda, ukuthatha umbono, ukuqonda nokujongana nokukhetha, ukumisa isigwebo, ukoyisa ucalucalulo, ukwakha uxolo, ukuzibandakanya kuluntu kunye nemfesane.

 

Konke kwilizwe lokwenyani, imigangatho elungelelanisiweyo indlela.

SEL iividiyo ezithandwa lulutsha.

Ngaphandle kwamagama.

Sikholelwa ekuthabatheni SEL amabali eklasi nganye. Yiyo loo nto ababalisi bamabali abakumgangatho wehlabathi kunye nootitshala beyila lonke uhambo lokufunda ukuze lube bhetyebhetye kwihlabathi liphela, lubandakanyeke kwihlabathi liphela kwaye lubandakanyeke kwihlabathi liphela.

 

Kukwakhona Kutheni iividiyo zethu zingenamagama: akukho ngxelo imiselweyo, akukho mqobo kulwimi! Ukufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo okunceda ulutsha lubeke phambili ukuthanda ukwazi kunye nokuqonda malunga nokugweba nokukhetha. Ulwimi lubandakanyiwe.

UkuFunda ngokweemvakalelo kwiNtlalo kuLuntu kusebenza imisebenzi emangalisayo Naphi na apho ulutsha lufunda khona.

Sikholelwa ekudaleni kunye nootitshala kunye nabafundi. Zisuka nje, sibonile abafundisi-ntsapho nabafundi njengamaqabane okwenene kolu hambo lokuvula iintliziyo neengqondo.

 

Le yindlela esiye sayilwa ngayo iiNdlela zokuFunda ukuba zilungelelaniswe kuzo zonke iimeko zokufunda, esikolweni nakwisikolo sasekhaya. Ukuze ube nempumelelo kwasebutsheni, yonke imihla, naphi na apho ulutsha lufunda khona. Ukunika inkxaso ootitshala ekwakheni ubuchule bokufunda ngokweemvakalelo ngokwentlalo. (Funda ngokupheleleyo SEL Uvimba)

Eyona kharityhulamu ibalaseleyo yokufunda ngokweemvakalelo yakha uvelwano lwehlabathi kunye nomdla wokwazi

UkuFunda ngokweemvakalelo kwiNtlaloGlobal SEL) ukufunda ngokweemvakalelo ngokwentlalo,sel,ukufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo, eyona kharityhulamu yokufunda ngokweemvakalelo zentlalo, ikharityhulamu yokufunda ngokweemvakalelo zentlalo, imisebenzi yokufunda ngokweemvakalelo, amabali okufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo,sel ikharityhulamu,sel izixhobo, izibonelelo zokufunda zentlalo ngokweemvakalelo, ngcono sel ikharityhulamu, ngcono sel, eyona mfundiso ilungileyo ngokweemvakalelo,sel iividiyo, ngcono sel iividiyo,sel amabali, amabali ekharityhulam, i-ed worlded, iividiyo zeed,global sel,ihlabathi sel,global sel iividiyo,sel iividiyo zabantwana,global sel ikharityhulamu, ihlabathi sel ikharityhulamu, umntu sel,ubuntu sel,umntu sel ikharityhulamu, ihlabathi lokwenyani sel amabali, ihlabathi sel amabali, ihlabathi lokwenyani sel, ngcono sel, ihlabathi elingcono,better world ed,ukufunda ngcono ngokwasentlalweni, amabali ekharityhulamu yokufunda ngokweemvakalelo, ikharityhulamu yokufunda intlalo ngokweemvakalelo, ufundo lwentlalo ngokweemvakalelo, ukufunda ngokwentlalo novakalelo, uvakalelo lwasentlalweni, ukufunda ngokweemvakalelo, ukufunda, ukufunda kwihlabathi jikelele,uhlelo olungcono, olungcono sel umxholo, ngcono sel amabali, best sel izifundo,sel Izicwangciso zezifundo, iividiyo zokufunda ngokweemvakalelo zentlalo, fundisa ukufunda ngokweemvakalelo, fundisa sel,funda sel,ziqhelanise sel, dibanisa sel,ukudibanisa ukufunda ngokweemvakalelo, ukufundisa sel,dibanisa sel

Masincede ulutsha luthande ikharityhulam yentlalo kunye neemvakalelo!

UkuFunda ngokweemvakalelo kwiNtlaloSELAmabali eKharityhulamu Umxholo weeVidiyo ezingenamagama iZakhono ekuhlaleni Zifundisa uvelwano ootitshala SEL Ubomi bonke bokuFunda iZakhono zoBomi

Sebenzisa ikhowudi IHLABATHI ELINGCONO ekuphumeni nge-40% isaphulelo sakho Better World Ed SEL ubulungu - ubomi bonke!

Qalisa

 • Fikelela kumaBali angama-20 aBhaliweyo kunye neziCwangciso zeZifundo ezingama-20 ezihamba kunye nezisi-8 zeevidiyo zethu zeHlabathi ezingenamagama!
 • Bhukumaka amabali kwaye wenze uluhlu lwakho lokudlala!
$20
ngotitshala ngamnye ngonyaka
(ngenyanga, ehlawulwa ngonyaka)
$20.00 ilungu ngalinye / unyaka
# Abasebenzisi
abasebenzisi abaninzi, ixabiso eliphantsi

umgangatho

 • Fikelela kumaBali aBhaliweyo abhalwe ngononophelo kunye neZicwangciso zeZifundo ezingama-50 ezidibanisa uninzi lweeVidiyo zethu ezingenamagama ezingenagama!
 • Bhukumaka amabali kwaye wenze uluhlu lwakho lokudlala!
 • Inkxaso ephambili!
$30
ngotitshala ngamnye ngonyaka
(ngenyanga, ehlawulwa ngonyaka)
$30.00 ilungu ngalinye / unyaka
# Abasebenzisi
abasebenzisi abaninzi, ixabiso eliphantsi

Ukufikelela konke

 • Fikelela KUZO ZONKE iividiyo ezingama-50+ ezingenamagama, amabali aBhaliweyo ali-150+, kunye neZicwangciso zeZifundo ezili-150+ ezisuka kumazwe ali-14!
 • Fikelela KONKE iihambo zokufunda ezizayo nezexesha elizayo kunye neeyunithi!
 • Fikelela kwizicwangciso zezifundo ezizodwa ezilungiselelwe ukuziqhelanisa nawo Onke amabali ethu!
 • Okubanzi nakwezona zinzulu zomxholo!
 • Olona phendlo & ukhangela amava!
 • Amabali eBhukhmakhi kwaye wenze uluhlu lokudlala olulungeleyo!
 • Inkxaso yeNkulumbuso!
$40
ngotitshala ngamnye ngonyaka
(ngenyanga, ehlawulwa ngonyaka)
$40.00 ilungu ngalinye / unyaka
# Abasebenzisi
abasebenzisi abaninzi, ixabiso eliphantsi

IGlobal Social Emotional Imisebenzi yokufunda & Amabali kubaFundisi & nabafundi

Baninzi kuthi (abantu) ukukhula ngaphandle kwenkxaso yokuziqhelanisa nokuqonda abantu abohlukeneyo, iinkcubeko, iingqondo, iimbono, kunye neendlela zokuphila.

 

 

Ukuphefumla okuninzi. Ayonelanga "ukubetha kwentliziyo".

 

 

Xa singasebenzisi uvelwano kunye nezihlunu zethu zokucinga, Amandla ethu okubonana njengabantu abahlukileyo abamangalisayo aqala ukubuna.

 

 

Oko kukhokelela kumaqhina ezifubeni zethu, ukuxhaphaza, ukungalingani, ukungabi nabulungisa, umkhethe, iimfazwe zosapho, neengxabano. Ukukhetha. Umgwebo. Ukwahlukana. Inzondo.

 

 

Yiyo loo nto i-Global Social Emotional Learning ikhona kuthi sonke:

 

 

Ukuhamba ukusuka kwiintloko zethu ukuya ezintliziyweni zethu.

 

 

Ukufunda ukuthanda self, abanye, kunye nehlabathi lethu.

 

 

Ukufunda ukuhlala nobuntu: "Ndinguye ngenxa yokuba si"

 

 

Masibandakanye abafundi ngamabali ehlabathi kunye neencoko ezivula iintliziyo neengqondo zethu kwasekuqaleni kobomi, yonke imihla, nakuyo yonke indawo.

 

 

Ulutsha lunako kwaye luya kusinceda sonke ukuba sibuye kunye. Kuyo yonke imigca yomahluko kunye nayo yonke imida. Ngokuqaqamba kwezentlalo, ngokweemvakalelo nangokufunda.

 

 

Masikhuphe amaqhina ngaphakathi naphakathi kwethu. Masiphinde sibuyele kwilaphu lendawo esihlala kuyo. Masibe NGABE.

IKharityhulam yeHlabathi yokuFunda ngokweemvakalelo kulutsha

Singabafundi ubomi babo bonke, abafundisi-ntsapho kunye nababalisi sidibanisa ezona zixhobo zokufunda zibalaseleyo zentlalo esinqwenela ukuba nazo sisengabantwana.

 

Ngoba? ngaphandle Ukufuna ukwazi phambi komgwebo, Amandla ethu okubonana njengabantu abahlukileyo, abapheleleyo, abantu abahle baqala ukuxubana.

 

Oku kukhokelela kumaqhina ngaphakathi naphakathi kwethu.

 

Amaqhina asikhokelela ekuphatheni abanye abantu kunye nesijikelezi-langa sethu ngendlela engenabubele nenemfesane.

 

Better World EdAmabali okufunda ngovakalelo lwehlabathi jikelele asinceda ukuba sikhulule la maqhina kwaye soluke uluntu. SEL amabali okuzisa uluntu kwimfundo.

 

Sikholelwa ngokunzulu ukuba wonke umceli mngeni esijongene nawo ngenene unokusonjululwa.

 

Ukuba kwaye xa silukwa kwakhona.

iividiyo zobomi bokwenyani ezingenamagama kunye namabali abantu okufunda kwihlabathi liphela

Funda ngakumbi malunga nokufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo kulutsha

Ibali ngalinye lehlabathi lokufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo esilidalayo lidibanisa imathematika, ukufunda nokubhala, uvelwano, imimangaliso, ulwazi lwehlabathi, kunye nokuqonda ngenkcubeko kunye:

 

IIVIDIYO ezingenamagama ngabantu abahlukileyo kwihlabathi liphela. Fundisa kwaye ufunde Ukufuna ukwazi phambi komgwebo kwisigaba ngasinye.

 

Umbuzo wobomi bonke. Ubunzulu bezinto.

 

Ibali likaReginah lokubulela amanzi ngevidiyo elingenagama ibali lomntu ibali laseKenya elibalisa ikharityhulamu abantwana abafundisayo

 

UKUHAMBELA SEL AMABALI & IMIBUZO YOBOMI OMKHULU kubahlobo bethu abatsha kwiividiyo ezingenamagama. Weave uvelwano, izibalo, ukufunda nokubhala kunye nokuba ngowakho.

 

Ukuqonda okunentsingiselo. Ulwimi lubandakanyiwe.

 

ketut madra yokufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo bali ubud bokuzoba ubugcisa sel ikharityhulamu yevidiyo yokufunda ibali leemvakalelo

 

UHLANGANISIWE SEL IZICWANGCISO ZESIFUNDO weave iividiyo kunye namabali ngezifundo ezifanelekileyo. Imisebenzi, ubugcisa, intshukumo, ukudlala kunye nokunye.

 

Iincoko zovelwano. Intsebenziswano yokudala.

 

I-Suci East Bali Indonesia ibali elingenamagama ekufundeni ngokweemvakalelo zentlalo SEL I-East bali cashews yesikolo pre-k yamabanga aphantsi okufunda kwabantwana

 

Imisebenzi yeGlobal Social Emotional Learning ukusinceda ukuba sikhulise ulwazi lwethu, umdla, uvelwano, kunye novelwano.

 

Ukudala, ukucinga okubalulekileyo, intsebenziswano, kunye noqhagamshelwano.

 

Yobomi bonke. SEL kuba Ubuntwana bobutsha, i-K-12 kunye nabantu abadala.

 

IYuvaraaj Rishi yoSapho yoLuntu yokuThatha iTraki yokuTya iNdaba yokutya yaseIndiya i-NYC iNew York Ibali elingenamagama eliBalisa ngeVidiyo yokuFunda (SEL)

 

 

IKHARITYHULAM YOKUFUNDA NGOKUSEMVA KWEZENTLALO NGOKUTHANDA UKUFUNDA NGOBOMI

 

SEL ukufuna iimbono ezahlukeneyo. Umngeni kwiingqikelelo. Ukujongana nomkhethe. Sirhoxise isigwebo. Bhiyozela imibuzo.

 

SEL ukwamkela iimvakalelo zethu ngokupheleleyo.

 

SEL ukuzonwabisa kwiiyantlukwano zethu ezintsonkothileyo, ezintle.

 

SEL ukubonana. Ukuze baqonde omnye komnye.

 

SEL ukuzisa ubuntu eklasini. Kwisikolo sethu sasekhaya.

 

SEL ukuzisa uluntu kwimfundo.

 

IiVidiyo ezingenamagama iZakhono zoLuntu kwiNkqubo yokuFunda ngokweemvakalelo kwiNtlalo (SEL)

 

Ukuntywiliselwa kwihlabathi kunye nangaphakathi ukuthanda ukufunda malunga self, abanye, kunye nehlabathi lethu.

 

Ku funda ukuthanda self, abanye, kunye nehlabathi lethu.

 

I-Norma Farming i-Ecuador Iibhanana Ibali lokuBulela ngokuFunda ngokweMvakalelo

 

IINKQUBO ZOKUFUNDA NGOKUPHATHELELE OKUNENTLALO NGOKUPHATHELELE ulutsha

 

Imfundo kuluntu lwethu olwabelanayo.

 

Ngentliziyo, ingqondo, umzimba kunye nomphefumlo wethu.

 

Ukuphilisa, umanyano, kunye uhlala nobuntu.

 

Injongo. Intsingiselo. Isidima. Ukuba ngumnini.

 

 

Ukwakha uxolo kulwakhiwo loluntu ngokubalisa amabali angenamagama ubugcisa bobuchwephesha ukuzibandakanya kolutsha kwi-indonesia engenamagama

 

Global SEL amabali ukuze babe ngabantu abaqapheleyo ukukhulula amaqhina ngaphakathi naphakathi kwethu. Ukwaluka kwakhona ilaphu loluntu.

 

Ukuphuhlisa izakhono ze-Global Social Emotional Learning ukubuyisela ubuntu kwimfundo.

 

Egqibelele SEL ikharityhulamu ukusinceda Yiba WE.

Ndimqhame Oku on ©

Yabelana Lo