Better World Ed ingenzi nzuzo idala amabali ayinyani ukuluka uluntu.

 

Ukufundisa umdla ngaphambi komgwebo malunga self, abanye, kunye nehlabathi lethu.

 

Ukwenza ukufunda kube ngabantu.

Kunye nolutsha.

Better World Ed: Iividiyo ezingenamagama kunye namabali ukwenza ukufunda kwihlabathi elingcono,better world education, iividiyo ezingenamagama, ukufunda komntu, ukuvuselela ubuntu, ukuluka, ukwenza ubuntu, amabali abantwana, iividiyo zemfundo, amabali ehlabathi elingcono, izibalo zobomi bokwenyani, amabali abantu, ukwenza imfundo ibe yeyomntu ngakumbi, yenza izibalo zibe ngabantu, yenza ukufunda kube ngabantu, ukuzisa uluntu ekufundeni, ukuzisa uluntu kwimfundo, eyona nto ilungileyo, i-world ed,better world ed,sel iividiyo, ukufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo, kwihlabathi elingcono, ilizwe elingcono, ubomi bokwenyani, ubomi bokwenyani iividiyo ezingenamagama, amabali, amabali obomi bokwenyani, izibalo, ukufunda okuphilisayo, amabali ehlabathi angcono, engenamagama, iividiyo, ubuntu, ukwabelana ngoluntu, imfundo,sel,ukufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo, ikharityhulamu yokufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo, ubuntu bethu ekwabelwana ngabo, iividiyo ezihleliweyo, ilizwe le-ed,global sel,ihlabathi sel,sel ikharityhulamu,engcono,imfundo yehlabathi,ihlabathi elingcono,imfundo engcono,ihlabathi.ed,ngcono.ed,sel izicwangciso zezifundo,sel izibalo, lungisa ihlabathi elingcono, izibalo zehlabathi, izibalo zehlabathi, umdla, umdla phambi komgwebo, umdla ongaphaya komgwebo

IiVidiyo ezingenamagama

 

Ukufuna ukwazi phambi kwesigwebo. Zibuze ngaphaya kwamagama.

 

Kutheni iividiyo ezingenamagama

Iividiyo ezingcono zehlabathi zobomi bokwenyani ezingenamagama kunye namabali abantu okufunda kwihlabathi liphela

Amabali oLuntu

 

Ividiyo nganye idityaniswe ngamabali angama-3-4 abhaliweyo adibanisa uvelwano kunye nezifundiswa.

Izicwangciso zeziFundo

 

Izikhokelo zokufunda ukwakha unxibelelwano, ukubakho, injongo kunye nentsingiselo.

better world educingco

Yinyani.

Uyamangalisa.

Ihambelana nezifundiswa.

Khuthaza iMmangaliso eNgaphaya kwamagama Better World Ed

Zisa ubomi bokwenyani ekufundeni esikolweni, ekhaya nangaphaya. Kuwo wonke utitshala onengqondo yehlabathi kunye nomzali.

Qalisa

 • Fikelela kumaBali angama-20 aBhaliweyo kunye neziCwangciso zeZifundo ezingama-20 ezihamba kunye nezisi-8 zeevidiyo zethu zeHlabathi ezingenamagama!
 • Bhukumaka amabali kwaye wenze uluhlu lwakho lokudlala!
$20
ngotitshala ngamnye ngonyaka
(ngenyanga, ehlawulwa ngonyaka)
$20.00 ilungu ngalinye / unyaka
# Abasebenzisi
abasebenzisi abaninzi, ixabiso eliphantsi

umgangatho

 • Fikelela kumaBali aBhaliweyo abhalwe ngononophelo kunye neZicwangciso zeZifundo ezingama-50 ezidibanisa uninzi lweeVidiyo zethu ezingenamagama ezingenagama!
 • Bhukumaka amabali kwaye wenze uluhlu lwakho lokudlala!
 • Inkxaso ephambili!
$30
ngotitshala ngamnye ngonyaka
(ngenyanga, ehlawulwa ngonyaka)
$30.00 ilungu ngalinye / unyaka
# Abasebenzisi
abasebenzisi abaninzi, ixabiso eliphantsi

Ukufikelela konke

 • Fikelela KUZO ZONKE iividiyo ezingama-50+ ezingenamagama, amabali aBhaliweyo ali-150+, kunye neZicwangciso zeZifundo ezili-150+ ezisuka kumazwe ali-14!
 • Fikelela KONKE iihambo zokufunda ezizayo nezexesha elizayo kunye neeyunithi!
 • Fikelela kwizicwangciso zezifundo ezizodwa ezilungiselelwe ukuziqhelanisa nawo Onke amabali ethu!
 • Okubanzi nakwezona zinzulu zomxholo!
 • Olona phendlo & ukhangela amava!
 • Amabali eBhukhmakhi kwaye wenze uluhlu lokudlala olulungeleyo!
 • Inkxaso yeNkulumbuso!
$40
ngotitshala ngamnye ngonyaka
(ngenyanga, ehlawulwa ngonyaka)
$40.00 ilungu ngalinye / unyaka
# Abasebenzisi
abasebenzisi abaninzi, ixabiso eliphantsi

KHANGELA, KHANGELA & UHLUZE NGCONO AMABALI EHLABATHI

Better World Ed: Iividiyo ezingenamagama kunye namabali ukwenza ukufunda kwihlabathi elingcono,better world education, iividiyo ezingenamagama, ukufunda komntu, ukuvuselela ubuntu, ukuluka, ukwenza ubuntu, amabali abantwana, iividiyo zemfundo, amabali ehlabathi elingcono, izibalo zobomi bokwenyani, amabali abantu, ukwenza imfundo ibe yeyomntu ngakumbi, yenza izibalo zibe ngabantu, yenza ukufunda kube ngabantu, ukuzisa uluntu ekufundeni, ukuzisa uluntu kwimfundo, eyona nto ilungileyo, i-world ed,better world ed,sel iividiyo, ukufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo, kwihlabathi elingcono, ilizwe elingcono, ubomi bokwenyani, ubomi bokwenyani iividiyo ezingenamagama, amabali, amabali obomi bokwenyani, izibalo, ukufunda okuphilisayo, amabali ehlabathi angcono, engenamagama, iividiyo, ubuntu, ukwabelana ngoluntu, imfundo,sel,ukufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo, ikharityhulamu yokufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo, ubuntu bethu ekwabelwana ngabo, iividiyo ezihleliweyo, ilizwe le-ed,global sel,ihlabathi sel,sel ikharityhulamu,engcono,imfundo yehlabathi,ihlabathi elingcono,imfundo engcono,ihlabathi.ed,ngcono.ed,sel izicwangciso zezifundo,sel izibalo, lungisa ihlabathi elingcono, izibalo zehlabathi, izibalo zehlabathi, umdla, umdla phambi komgwebo, umdla ongaphaya komgwebo

Abafundisi kunye nabazali

Fikelela kwiividiyo ezingama-50+ ezingenamagama, amabali ali-150+ adityanisiweyo ehlabathi, kunye ne-150+ yezicwangciso zezifundo.

Imibutho elungelelanisiweyo

Ilayisensi yesiqulatho sethu. Siqeshe ukwenza umxholo omtsha. Zisa ubomi benene kumnikelo wakho.

Masiyiguqule iMfundo ibe ngabantu

IiVidiyo ezingenamagama

Iividiyo ezibandakanya ulwimi. Zibuze ngaphaya kwamagama. Ukuziqhelanisa nehlabathi.

ULwazi lokuFunda nokuBhala lweHlabathi

Amabali okwenene ngabantu abasehlabathini jikelele. Ukubandakanywa kwenkcubeko.

IMathematika enentsingiselo

Phendula kumbuzo othi, "ibaluleke ngantoni le nto emhlabeni?" Izifundiswa zokwenyani.

Sebenza kwi-Bias

Ukujongana nokukhetha kunye nomngeni wokucinga kunye.

Ukufunda Ngobomi Benene

Yakha izibalo, ukufunda nokubhala, uvelwano, kunye nolwazi lwehlabathi kunye.

Yakha iNdawo

Amabali ukuvala iyantlukwano ngelixa usakha uvelwano kunye nonxibelelwano.

Iluncedo jikelele

Phonononga imixholo ebalulekileyo yehlabathi kumntu, enokunxulumana, ngendlela efanelekileyo.

Iividiyo ezikhuthazayo

Hambisa abafundi kwaye ucinge nzulu ngamabali obomi bokwenyani.

“Ubuhle Better World Ed kukuba iividiyo kunye namabali angenamagama anokuhlanganiswa ngokupheleleyo kwikharityhulam yethu esele ikho. Asiyonto "eyongezelelweyo" yokufundisa. Better World Ed yindlela esakha ngayo amandla abo bonke abafundi bethu ukuba bazibandakanye kwaye babe nefuthe kwihlabathi ngekharityhulam esele ikho. "

Better World Ed: Iividiyo ezingenamagama kunye namabali ukwenza ukufunda kwihlabathi elingcono,better world education, iividiyo ezingenamagama, ukufunda komntu, ukuvuselela ubuntu, ukuluka, ukwenza ubuntu, amabali abantwana, iividiyo zemfundo, amabali ehlabathi elingcono, izibalo zobomi bokwenyani, amabali abantu, ukwenza imfundo ibe yeyomntu ngakumbi, yenza izibalo zibe ngabantu, yenza ukufunda kube ngabantu, ukuzisa uluntu ekufundeni, ukuzisa uluntu kwimfundo, eyona nto ilungileyo, i-world ed,better world ed,sel iividiyo, ukufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo, kwihlabathi elingcono, ilizwe elingcono, ubomi bokwenyani, ubomi bokwenyani iividiyo ezingenamagama, amabali, amabali obomi bokwenyani, izibalo, ukufunda okuphilisayo, amabali ehlabathi angcono, engenamagama, iividiyo, ubuntu, ukwabelana ngoluntu, imfundo,sel,ukufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo, ikharityhulamu yokufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo, ubuntu bethu ekwabelwana ngabo, iividiyo ezihleliweyo, ilizwe le-ed,global sel,ihlabathi sel,sel ikharityhulamu,engcono,imfundo yehlabathi,ihlabathi elingcono,imfundo engcono,ihlabathi.ed,ngcono.ed,sel izicwangciso zezifundo,sel izibalo, lungisa ihlabathi elingcono, izibalo zehlabathi, izibalo zehlabathi, umdla, umdla phambi komgwebo, umdla ongaphaya komgwebo

Mamela Abahlohli & Abafundi Becingisisa Better World EdIividiyo Ezingenamagama

Ndimqhame Oku on ©