Lide ekriti kreyatif: Ekri pwòp istwa ou

Lide ekri kreyatif enpòtan pou nou tout. Men yon plan leson pou chak pwofesè, paran, elèv, ak moun. Ann ekri pwòp istwa pa nou. 

 

Byen bonè nan lavi, chak jou, ak tout kote.

Si kontni an pa chaje pi wo a, isit la se plan leson konplè ide ekriti kreyatif la:

Plan leson sa a plen ak ide ekriti kreyatif pou nenpòt gwoup moun angaje yo ansanm. Nan lekòl la, pou homeschooling, oswa nenpòt kote ou ta renmen. 

 

Vle kreye yon lespri, espas kalm? Kòmanse ak 2 minit nan gwo souf, oswa 10 gwo souf. 6 segonn nan, 6 segonn soti. Yon lòt opsyon: 2 minit ekri total gratis, kote plim oswa kreyon pèsonn pa kite papye a pou 2 minit antye yo. Yon Jadendanfan gwo pou pwojè sa a ekri salklas! 🙂 

 

Atravè aplikasyon ide ekriti kreyatif sa yo, nou pral pi byen kapab: Amelyore Kilti Ansanm, Sispann jijman, Fè Kirye & senpatik, Rekonèt ak konfwonte patipri, Viv konpasyon, Anseye ak Kiryozite, Gen Konvèsasyon konplèks, Reweave Kominote, Ekri kreyativite ak ouvètman.

-

 

Mande yon KESYON EMPATHY pou ankadre pwojè ekri a: “Ki pati nan lavi ou ou reve pataje ak mond lan? Kisa ou swete moun konnen sou ou? Si ou ta ka pataje istwa ou a ak lemonn antye, ki sa ou ta pataje? "

 

Ou ta ka jwenn li itil yo pataje yon bagay ouself premye. Mete konfyans nan gwoup la epi pataje yon bagay pèsonèl. Yon kèk moun ta ka leve men epi reponn pwochen an. Ankouraje tout moun pataje ouvètman, epi pa fòse / pouse nenpòt moun ki pataje plis pase yon sèl konfòtab ak. Se pa tout moun ki pare yo pataje kòm ouvètman tankou lòt moun - konfyans pran tan yo touche ak bati. 

 

Apresye pataje tout moun, epi raple tout moun ke ou konprann li ka pran tan pou tout moun santi yo alèz pataje pi plis ak plis sou tan. Rekonesans pou gwoup la toujou ede! Lè sa a, montre gwoup la yon Aprantisaj Vwayaj (oswa de) nan chwa ou. Mande gwoup la ekri kesyon yo sou moun nan pandan y ap gade, oswa fè yo di kesyon byen fò pandan yon moun ekri lis la sou yon tablo / nòt gwoup. 

 

 


ZOOM soti nan nivo mondyal la: "Li son tankou gen yon anpil nou ka aprann sou istwa ___ a. Ki lòt moun nan mond lan nou mande sou? Ki jan nou ta ka pi byen konprann moun ki soti nan diferan kay, peyi, kilti, ak eksperyans lavi an jeneral? "

 

Ou ta ka jwenn li itil yo kòmanse pa pataje kilti oswa kominote yo ou sezi sou, epi chache pi byen konprann. Repons ou a pa dwe sou yon kote byen lwen; ou ta ka menm pataje ou mande sou vwazen ou - oswa lòt moun nan gwoup sa a! Kòm elèv ou yo pataje pwochen, prezante yon istwa ekri nan chwa ou. Ou ka vle matche ak istwa sa a ak youn nan videyo yo Vwayaj Aprantisaj ou gade nan yon sèl pati.

 

Chwazi seksyon vèt ki enpòtan pou bezwen salklas ou yo epi li awotvwa oswa an ti gwoup. Pandan w ap jwenn yon seksyon ki ede elèv yo reflechi sou pwòp vi yo, mande yon bagay tankou: “Ki sa ou te aprann sou ___ ke ou pa t 'konnen anvan ou li istwa sa a? Èske sa chanje fason ou wè moun sa a kounye a? Ki jan ou santi ou sou yo? Èske ou santi ou pi lwen nan men yo, pi pre ak pi konekte, oswa yon lòt bagay? "

 

 

 

Jwenn kreyatif: Kòmanse yon egzèsis "GRATIS-ekri" ak gwoup la ede trase sipozisyon ak lide. Sa a se kle nan misyon pwojè salklas ekri nou an.

 

Objektif la ak Ekri gratis nou an se ekri pou 3-5 minit tou dwat. Sa a se pi bon fè sou papye, pa sezisman sou yon ekran. "Pa pran okenn repo ditou. Objektif prensipal la: Eseye pa janm leve plim / kreyon papye a pandan w ap ekri a. Pataje tout bagay oswa anyen sou ouself ke ou ta renmen mond lan (oswa gwoup nou an) konnen sou ou, san ezitasyon ak san yo pa pran yon poz ekri ou nan tout. " Bonis: fè aktivite a ak tout moun! (Aprè tout, aprantisaj se pou nou tout - edikatè / paran, tou!)

 

apre 3-5 minit, mande si gen moun ki vle pataje ekri yo. Ou ta ka mande tou si yon moun gen plis kirye kounye a (sou sèten moun nan lavi yo oswa atravè mond lan) pase yo te anvan sesyon jodi a. "Èske ou te vin pi kirye de nenpòt moun jodi a? Moun ki nan gwoup nou an? Moun ki nan lòt kominote yo? Moun ki soti nan videyo nou an (yo) jodi a? Oswa petèt menm plis kirye de ouself ?! ”

 

Si ou gen tan nan sesyon ou jodi a, ou ta ka kounye a fè a menm gratis-ekri fè egzèsis style, menm si ak yon konsantre nouvo: "Ki sa nou mande sou lòt moun ke nou vle pi byen konprann? (Ou ta ka jwenn li itil referans pati de nan plan leson sa a pou lide sou kòman yo ankadre kesyon sa yo.)

 

 

Poze yon KOLABORASYON "renmen aprann" KESYON:

 

Men kèk fason ou ta ka ankadre seksyon sa a. "Èske nou konprann moun ki soti nan lòt kominote ak kilti ase byen? Èske nou konprann nou anselyoun ak lòt byen ase? Kisa nou ka fè pou bati yon pi gwo dezi pou konpreyansyon nan lavi nou ak kominote yo? Ki fason nou ka ankouraje senpati ak konpreyansyon ak moun ki nan lavi nou? "

 

Diskite kòm yon gwoup, epi tou santi yo lib yo pataje pwòp panse ou. Men yon egzanp: "Mwen te fè eksperyans kote mwen te santi moun pa t 'konprann m' ak pèspektiv mwen. Kote moun yo te jije mwen. Apre sa, mwen te tou te gen eksperyans kote mwen te fè menm bagay la - kote mwen pa t 'pran tan an oswa fè efò sa a aprann sou yon moun anvan jije yo oswa etikèt yo. (Mete egzanp ou isit la). Poukisa nou panse ke sa rive? Kisa nou ka fè sou sa? Èske pratik ka ede nou jwenn pi bon? Koman? ”

 

Ou ta ka sijere ke senpati bilding se pa tankou fasil tankou fè li yon fwa ak Lè sa a, rele nou anselves senpatik. Ou ta ka pataje ke sa a se yon pratik. Yon pratik pou tout lavi. Jis tankou nou pa tire yon baskètbòl oswa fè yon mouvman dans jis yon fwa, senpati se yon pratik konstan nou ka jwenn pi bon nan. Epi raple tout moun: "Gen anpil bagay yo aprann sou ki jan nou ka gen yon enpak nan attitude nou yo ak aksyon nou yo. Konvèsasyon an pa bezwen sispann isit la - pran l avèk ou nan manje midi oswa dine jodi a. Ou ka menm fè menm leson sa a ak yon nouvo gwoup! ”

 

 

 

KONTINYE APRANN AK EKRI NAN LAKAY:

Pwojè redaksyon salklas sa a pa bezwen fini nan salklas la. Kòmanse swiv konbyen fwa ou jije yon moun oswa aksyon yo anvan ou chèche konprann. Reflechi sou moman ki soti nan klas la jodi a, epi ekri 5-7 paragraf (oswa pi long oswa pi kout, tou depann de objektif ou) montre yon ka konvenkan poukisa senpati zafè, lè l sèvi avèk egzanp nan pwòp lavi ou kote senpati te kapab ede sitiyasyon an. Mete done oswa rechèch ki montre valè senpati nan redaksyon kout ou an. 

 

 

EKRI YON VWAYAJ APRANN KONPLÈ POU KONTINYE MISYON PWOJÈ EKRI EKLASYON OU:

Jwenn yon patnè nan klas ou oswa nan fanmi ou, ak orè fwa yo kenbe entèvyou yo aprann plis sou fason moun nan ap viv lavi yo. Lè sa a, ranvèse wòl epi fè moun nan poze kesyon sou lavi ou, fanmi ou, defi, ak rèv sou wout la. Fè istwa youn ak lòt. Pataje fidbak pou ede ranpli twou vid ki genyen yo epi aprann youn sou lòt. Si w santi w motive anplis, ou ka menm travay pou kreye yon videyo tankou sa nou te gade jodi a nan yon pati. Pwojè videyo, pwojè ekri - kèlkeswa sa ou santi! Epi si ou vle soumèt sa w kreye (ekri ak/oswa videyo) bay ekip nou an, pataje nenpòt lè: [imèl pwoteje] 🙂 

pwojè ekri salklas pou elèv ak pwofesè aprantisaj emosyonèl sosyal

Plonje pi fon :: Lide ekri kreyatif detay

Ide ekriti kreyatif sa yo pafè pou sal klas ou a oswa pou avanti pwojè ekriti homeschooling. Men yon ti jan background sou rechèch dèyè Learning Journeys nou kreye yo, ki ka itil pou aprann plis sou ide ekriti kreyatif ki detaye nan plan leson anlè a!

 

Better World Ed se enfòme pa done aprantisaj sosyal emosyonèl, ekri konpetans mondyal ak rechèch, ak rechèch sikoloji edikasyon / konpòtman. Sa ki pi enpòtan, li enfòme pa eksperyans ki konsistan aprann nan men edikatè yo ak elèv yo.

 

Sa gide devlopman ak redaksyon Aprantisaj Vwayaj: videyo, istwa, ak plan leson ki ankouraje pratik senpati, konpreyansyon, ak aprantisaj siyifikatif sou nouvo kilti ak konsèp akademik. Objektif la: ede jèn yo renmen aprann sou self, lòt moun, ak mond nou an.

 

Pwofesè ak elèv yo santi Vwayaj Aprantisaj yo inik paske yo sèvi ak rakonte istwa ak ekri reyèl, otantik ak kaptivan kòm yon fondasyon kwòk ak aprantisaj. Yon bon istwa ka enspire kiryozite nan nou tout, kèlkeswa laj.

 

Nan salklas la, bay istwa reyèl nan pèspektiv yon moun inik ede elèv yo fè koneksyon pi pwofon ak sa yo ap aprann. Aprantisaj nan salklas ak pwojè ekriti klas yo ka vin tounen lavi ak lide ekri kreyatif.

 

Atravè videyo san mo ki pataje yon aperçu sou mond yon lòt moun, elèv yo pwofite ak plis devlope kiryozite yo — yon konpetans pwouve ke yo deklanche yon sans aprantisaj dire tout lavi ak ogmante siksè akademik. Retire kontèks la ak naratif preskri nan yon videyo bay elèv yo chanm yo sèvi ak imajinasyon yo, yon lòt konpetans lavi esansyèl, yo konprann naratif la ki baze sou sa yo wè. 

 

Pè videyo mo yo ak plan leson ki aliyen ak estanda yo, elèv yo ak pwofesè yo plonje nan aplikasyon pou mond reyèl pou rezoud pwoblèm ak panse kritik. Elèv yo gen opòtinite pou yo eksplore aktivman nouvo rejyon nan mond nou an, epi angaje yo nan eksperyans aprantisaj dinamik ki ogmante senpati, kiryozite, ak rezoud pwoblèm. Nan pwojè plan leson sa a, nou fè sa nan ekri.

 

Better World Ed ide ekriti kreyatif yo ka itilize pou anseye yon varyete sijè tankou matematik, syans, syans sosyal, alfabetizasyon, ak ekriti pandan y ap devlope konpetans aprantisaj sosyal emosyonèl pou ede elèv yo aprann renmen. self, lòt moun, ak mond nou an.

 

Better World EdKourikoulòm aprantisaj sosyal emosyonèl la fèt pou adapte nan tout anviwònman aprantisaj yo. Vwayaj Aprantisaj nou yo ka itilize nan lekòl la, nan anviwònman aprantisaj vityèl, pou homeschooling, nan kay ak fanmi, ak kòm devlopman pwofesyonèl pou edikatè yo. Pou aprantisaj matematik. Pou ekri pwojè yo. Sa a se pou nenpòt moun ki anvi aprann sou self, lòt moun, ak mond nou an nan yon fason pi fon.

 

Nou isit la pou sipòte edikatè yo, paran yo, elèv yo, ak lekòl yo avèk plan leson, resous, konsèy, gid, pwojè ekri, ak plis ankò pou sipòte videyo mondyal nou yo ak narasyon ekri yo. Nou vle yo dwe kòm itil ke posib nan fè Global SEL posib bonè nan lavi, chak jou, ak tout kote.

 

Videyo san Pawòl Ladrès Sosyal Global Sosyal Pwogram Aprantisaj emosyonèl (SEL) Lide ekriti kreyatif pou timoun yo

Pin It sou Pinterest

pataje sa a