Videyo San Pawòl Pou Anseye Mèvèy Pi Depase Mo

Poukisa videyo san mo? Pratike kiryozite anvan jijman. Sezi pi lwen pase mo yo.

Poukisa Videyo san mo videyo san mo, istwa san mo, meyè videyo san mo, san mo, videyo, videyo san mo pou aprann, videyo san mo pou aprann lang, videyo san mo pou terapi lapawòl, videyo san mo pou emosyon, videyo san mo pou aprantisaj emosyonèl sosyal, videyo san mo pou sel,videyo san mo pou fè enferans,videyo san mo pou rezoud pwoblèm,videyo san mo pou ladrès sosyal,videyo san mo pou anseye rezoud pwoblèm,videyo san mo pou lekòl presegondè,videyo san mo sou moun,pi bon monn,better world ed,mond ed,mande pi lwen pase mo,kiryozite,mande,videyo otantik,videyo lavi reyèl,ansèyman ak aprantisaj,ansèyman,aprann,videyo san mo vimeo,videyo san mo youtube,video san mo

Videyo san mo pou aprann

Lè nou chita nan yon reyinyon oswa antre nan klas la, pa gen okenn vwa off ki di nou ki lòt moun yo ye, ki sa yo ap panse, oswa ki sa yo ap santi.

 

 

Nou dwe mande. Nou dwe angaje.

 

 

Men, twò souvan nou rezoud ak yon jijman - sou self, lòt moun, kilti, ak fason lavi - olye pou yo aji sou kiryozite nou. 

 

 

Jijman sa a ak prejije kòmanse pa laj 3, anvan pifò timoun ka menm li. Menm pa 3 mwa fin vye granmoun, nou devlope patipri ki baze sou koulè po.

Videyo San Pawol Pou Kiryozite Pi lwen Jijman

Videyo san mo nou yo bay timoun yo yon konsyans ki gen sans ak ekspoze a moun inik, kilti, pèspektiv, ak fason lavi yo.

 

 

Paske videyo nou yo san mo, timoun yo ka angaje yo anvan yo aprann pale, li oswa ekri.

 

 

Sikoloji ak rechèch montre ke konsyans ak ekspoze timoun piti sa a esansyèl.

 

 

Apre sa, Rechèch montre videyo ki san mo yo se yon resous pwisan men yo neglije pou kreye konsyans ak ekspoze sa a.

Poukisa Videyo san mo videyo san mo, istwa san mo, meyè videyo san mo, san mo, videyo, videyo san mo pou aprann, videyo san mo pou aprann lang, videyo san mo pou terapi lapawòl, videyo san mo pou emosyon, videyo san mo pou aprantisaj emosyonèl sosyal, videyo san mo pou sel,videyo san mo pou fè enferans,videyo san mo pou rezoud pwoblèm,videyo san mo pou ladrès sosyal,videyo san mo pou anseye rezoud pwoblèm,videyo san mo pou lekòl presegondè,videyo san mo sou moun,pi bon monn,better world ed,mond ed,mande pi lwen pase mo,kiryozite,mande,videyo otantik,videyo lavi reyèl,ansèyman ak aprantisaj,ansèyman,aprann,videyo san mo vimeo,videyo san mo youtube,video san mo

Videyo San Pawòl Enspire Wonder Beyond Words

Videyo san mo yo ede nou bay valè ak aji sou kiryozite nou sou self, lòt moun, ak mond nou an. 

 

 

Kòmanse nan timoun piti, lè sa a konsyans ak ekspoze se espesyalman sans. 

 

 

Apwòch aprantisaj sa a se pwouve li enpòtan pou aprantisaj akademik, Tou.

 

 

Olye pou yo di telespektatè yo sa pou yo panse, videyo san mo nou yo mande w pou w panse kritik - pou w mande tèt ou.

 

 

Olye pou yo preskri aksidantèlman yon naratif fiks, kontni nou an entansyonèlman preskri kiryozite gwo twou san fon. 

 

 

Videyo san mo ak istwa imen nou yo ede nou konprann epi konfwonte prejije nou yo byen bonè nan lavi.

 

 

Bonis la? Videyo san mo koup ak istwa ekri ak plan leson sa yo disponib nan anpil lang.

Istwa otantik imen atravè videyo san mo

Rankontre Shantanu. Pandan w ap angaje w ak videyo l san mo, reflechi sou kesyon w genyen sou li ak sou lavi l. Reflechi sou sans mèvèy ou santi ou.

 

Koulye a, imajine te gen yon konteur oswa sous-titre ki di ou sou lavi li. Èske ou ta gen menm kalite kesyon yo? Èske w ta kontinye mande anpil bagay sou li apre w fin gade videyo a?

 

Gade istwa a ak plan leson an ->

Videyo san mo yo apwofondi aprantisaj akademik

Yo montre videyo ki san mo yo pou ranfòse kiryozite ak angajman, pou amelyore konpreyansyon lekti ak aprantisaj akademik, epi ede elèv yo eksplore sijè ki enpòtan pou yo. Benefis sa yo montre yo konekte youn ak lòt: ankouraje kiryozite ak yon sans de objektif se fondamantal pou siksè akademik yon elèv la, ak bonè matematik ak siksè lekti se yon prediktè fò nan siksè alontèm.

 

nouvo rechèch ap montre tou ke devlopman kiryozite ka jwe yon gwo wòl nan aprantisaj akademik jeneral yon elèv. Anpati, konpreyansyon, ak akademik - tout an menm tan.

Pèspektiv elèv yo sou videyo ki san mo

"Sa a se premye fwa nan lavi mwen mwen santi mwen pa di yo sa pou m panse."

 

“Tout moun ap toujou di m kisa pou m kwè ak kijan bagay yo mache. Mwen santi mwen tankou kounye a mwen rive panse pou mwenself. ”

 

“Mwen toujou ap mande kesyon sou anpil bagay. Sa a tèlman bèl paske mwen vin kirye pandan m ap aprann sou mond lan. ”

 

Gade Plis Videyo san Pawòl Temwayaj ->

Videyo san mo yo anseye konpreyansyon

Videyo san mo yo se yon fason pwisan pou pratike gwo mèvèy ak kiryozite sou mond lan. Konprann. Pou antre nan sitiyasyon lavi reyèl kote pa pral gen yon konteur oswa vwa off k ap gide nou nan moman sa a. Videyo san mo yo ede nou pratike aprann youn sou lòt. Konsènan nou anselves. Konsènan mond nou an.

Videyo san mo bay yon nouvo lantiy pou w wè mond nou an

Santi pouvwa videyo ki san mo yo nan ti videyo sa a. Gade ki jan pwofesè yo sèvi ak videyo san mo pou enspire kiryozite, mèvèy, senpati, konsyantizasyon mondyal, ak konpreyansyon kiltirèl atravè yon nouvo lantiy pou wè limanite nou pataje ak youn ak lòt. Yon nouvo lantiy pou wè self, lòt moun, ak mond nou an.

Videyo san mo yo enspire tranble

Videyo san mo yo ede nou pratike awe, ki se tèlman enpòtan pou nou viv lavi ki gen sans. Awe enspire videyo san mo soti nan tout mond lan. Tande Shruti Patel, yon edikatè nan Kalifòni, pataje plis sou eksperyans li ak videyo san mo.

50+ PI BON VIDEYO SAN PAWÒL POU POTE VRE LAVI NAN APRANN

Nou te pyonye videyo san mo pou aprann ede elèv, pwofesè, ak paran renmen aprann pou lavi.

 

 

Pou ede nou tout pote lavi reyèl nan aprantisaj.

 

 

Pou pote mond lan nan salklas nou yo, chanm k ap viv, tab dine, ak tach pi renmen nan kominote a.

 

 

Pou priyorite kiryozite anvan jijman. Pou mande pi lwen pase mo yo. 

 

 

Pi bon videyo ki san mo yo fè li posib pou nenpòt moun, nenpòt kote, angaje yo ak aprantisaj mondyal ki enklizif e ki enpòtan nan mond reyèl la.

 

 

Nan lekòl la. Lekòl prim. Nenpòt kote jèn yo ap aprann.

 

 

Videyo san Pawòl Ladrès Sosyal Global Sosyal Pwogram Aprantisaj emosyonèl (SEL)

 

 

Gen kèk nan konsèp ki pi enpòtan nan lavi nou yo kominike san mo.

 

 

Se konsa, anpil nan kominikasyon imen nou an se "nonvèbal".

 

 

Ann enkòpore videyo ki san mo pou ban nou yon chans pou nou patisipe nan pratik aprann ak mande tèt nou depi nou piti — nan lekòl la!

 

 

Pratike kiryozite natirèl.

 

 

Pa gen tit tèks, pa gen konteur.

 

 

Angaje odyans nan tout laj, toupatou.

 

 

Ede telespektatè plonje ak kè yo an premye.

 

 

Kiryozite gaz ki sispann jijman.

 

 

Videyo san Pawòl Ladrès Sosyal Global Sosyal Pwogram Aprantisaj emosyonèl (SEL)

 

 

Pi bon videyo san mo yo ede nou pratike ladrès esansyèl nan lavi yo:

 

 

Kiryozite devan jijman. Aprann aprann. Chèche konpreyansyon.

 

 

Ann kite abitid yo di enfòmasyon, absòbe l, memorize l, epi repete l. Ann aprann aprann ansanm.

 

 

Videyo san mo yo ede nou pote lavi reyèl nan aprantisaj nou an.

Poukisa Videyo san mo videyo san mo, istwa san mo, meyè videyo san mo, san mo, videyo, videyo san mo pou aprann, videyo san mo pou aprann lang, videyo san mo pou terapi lapawòl, videyo san mo pou emosyon, videyo san mo pou aprantisaj emosyonèl sosyal, videyo san mo pou sel,videyo san mo pou fè enferans,videyo san mo pou rezoud pwoblèm,videyo san mo pou ladrès sosyal,videyo san mo pou anseye rezoud pwoblèm,videyo san mo pou lekòl presegondè,videyo san mo sou moun,pi bon monn,better world ed,mond ed,mande pi lwen pase mo,kiryozite,mande,videyo otantik,videyo lavi reyèl,ansèyman ak aprantisaj,ansèyman,aprann,videyo san mo vimeo,videyo san mo youtube,video san mo

PI BON VIDEYO SAN PAWÒL EDE NOU KONTANSE SOU SA KI GENYEN

Nou ap viv nan istwa. Nou aprann atravè istwa. Nou mande atravè istwa. Di nou ki jan yo panse oswa ki sa yo panse oswa poukisa jis pa enteresan.

 

 

Anpati pa rete si w di yon moun pou l gen senpati. Li trè efikas pou w di "se pi bon pou lòt moun" oswa "mande sou lòt moun!!!" tankou yon enstriksyon. Ki montre se kle.

 

 

Istwa deplase moun yo nan aksyon, epi angaje kontni se konsa enpòtan pou timoun jodi a. Plus, nan yon mond nan anons ak mesaj kriyan nan nou, pran mo sa yo se jis konsa entérésan. 

 

 

Li plis sou Poukisa Videyo Wordless nan atik sa a ak GivingCompass or pyès sa a nan Fòmasyon Chèn

 

 

Trese pi bon videyo san mo yo ak istwa moun reyèl ak plan leson atravè apwòch inik nou an ede pwofesè yo, elèv yo, ak paran yo anseye ak aprann ladrès sosyal kle yo ak rezoud pwoblèm nan lekòl la - ak pou edikasyon lakay.

 

 

Videyo san mo yo adapte globalman, angaje globalman, epi enklizif globalman.

TANDE EDIKATÈ AK ELÈV PATAJE POUVWA VIDEYO SAN PAWÒL

Poukisa Videyo san mo videyo san mo, istwa san mo, meyè videyo san mo, san mo, videyo, videyo san mo pou aprann, videyo san mo pou aprann lang, videyo san mo pou terapi lapawòl, videyo san mo pou emosyon, videyo san mo pou aprantisaj emosyonèl sosyal, videyo san mo pou sel,videyo san mo pou fè enferans,videyo san mo pou rezoud pwoblèm,videyo san mo pou ladrès sosyal,videyo san mo pou anseye rezoud pwoblèm,videyo san mo pou lekòl presegondè,videyo san mo sou moun,pi bon monn,better world ed,mond ed,mande pi lwen pase mo,kiryozite,mande,videyo otantik,videyo lavi reyèl,ansèyman ak aprantisaj,ansèyman,aprann,videyo san mo vimeo,videyo san mo youtube,video san mo

50+ PI BON VIDEYO SAN PAWÒL POU LOUVRI KÈ NOU AK LESPRI NOU

Ann pote videyo san mo bay chak elèv, pwofesè, ak paran. Ann pote aprann nan lavi ak videyo san mo.

Pin It sou Pinterest

pataje sa a