Pote lavi reyèl nan aprantisaj pandan lekòl la ak lakay ou

Pote lavi reyèl nan aprantisaj. Mare matematik, alfabetizasyon, senpati, kiryozite kiltirèl ak aprantisaj global ansanm.

 

Aksede videyo san mo ak istwa moun ki natif natal, moun, ak lavi reyèl ki enpòtan.

 

Opòtinite limite: Enskri kounye a pou jwenn aksè gratis!

Kòmanse

 • Aksè 20 Istwa Ekri ak 20 Plan Leson ki asosye ak 8 nan Videyo Global nou yo ki san Pawòl!
 • Istwa Bookmark & ​​kreye playlists pwòp ou a!
$20
pou chak edikatè pou chak ane
(chak mwa, voye bòdwo bay konpayi chak ane)
$20.00 pou chak manm / ane
# Itilizatè yo
plis itilizatè, pi ba pri

Estanda

 • Aksè a 50 Istwa Ekri ak anpil atansyon chwazi ak 50 Plan Leson ki pè ak anpil nan videyo inik nou an Global Wordless!
 • Istwa Bookmark & ​​kreye playlists pwòp ou a!
 • Priyorite Sipò!
$30
pou chak edikatè pou chak ane
(chak mwa, voye bòdwo bay konpayi chak ane)
$30.00 pou chak manm / ane
# Itilizatè yo
plis itilizatè, pi ba pri

Tout Aksè

 • Aksede TOUT 50+ Videyo san mo, 150+ Istwa ekri, ak 150+ Plan leson ki soti nan 14 peyi!
 • Aksè nan tout vwayaj ak inite aprantisaj kap vini yo ak nan lavni!
 • Aksede plan leson inik ki fèt pou adapte yo nan tout istwa nou yo!
 • Pi laj ak pwofon divèsite kontni!
 • Pi bon rechèch ak eksperyans browse!
 • Ajoute istwa yo epi kreye lis pèsonalize!
 • Sipò Premium!
$40
pou chak edikatè pou chak ane
(chak mwa, voye bòdwo bay konpayi chak ane)
$40.00 pou chak manm / ane
# Itilizatè yo
plis itilizatè, pi ba pri

Poukisa "Super Sue" renmen Better World Ed

“Bote nan Better World Ed se ke videyo ak istwa san mo yo ka konplètman entegre nan kourikoulòm ki egziste deja nou an.

 

Se pa yon lòt "bagay" pou anseye. Se konsa nou bati kapasite tout moun k ap aprann nou yo pou yo angaje ak enpak sou mond lan atravè kourikoulòm ki egziste deja.”

Antre nan Better World Ed | Pote lavi reyèl nan aprantisaj pote lavi reyèl nan aprantisaj, pote mond reyèl la nan salklas la, aprantisaj mond reyèl la, lavi reyèl, aprantisaj, mond reyèl la, videyo san mo, istwa, manm, rantre nan, pi bon mond,better world ed,videyo, aprantisaj mondyal, konsyantizasyon mondyal, kourikoulòm mondyal, istwa moun, matematik, edikasyon, aprantisaj emosyonèl sosyal
Antre nan Better World Ed | Pote lavi reyèl nan aprantisaj pote lavi reyèl nan aprantisaj, pote mond reyèl la nan salklas la, aprantisaj mond reyèl la, lavi reyèl, aprantisaj, mond reyèl la, videyo san mo, istwa, manm, rantre nan, pi bon mond,better world ed,videyo, aprantisaj mondyal, konsyantizasyon mondyal, kourikoulòm mondyal, istwa moun, matematik, edikasyon, aprantisaj emosyonèl sosyal

Pote lavi reyèl nan aprantisaj.

Otantik. Ki enpòtan. Imanize.

Videyo san mo

Videyo langaj enklizif. Enspire mèvèy pi lwen pase mo yo. Globalman adaptasyon.

Alfabetizasyon mondyal

Istwa sou moun reyèl atravè mond lan. Kiltirlman enklizif.

Matematik ki gen sans

Reponn "kijan sa a enpòtan nan mond lan?" Akademisyen natif natal.

Travay sou patipri

Fè fas a prejije ak sipozisyon defi ansanm.

Aprann lavi reyèl

Mete matematik, alfabetizasyon, senpati, ak konsyans mondyal ansanm.

Bati sa ki fè pati

Istwa yo fè pon divizyon pandan y ap bati senpati ak koneksyon.

Globalman ki enpòtan

Eksplore sijè mondyal esansyèl nan yon fason imen, ki gen rapò ak ki enpòtan.

Videyo ki enspire

Pote lavi reyèl nan aprantisaj ak istwa moun nan mond reyèl la.

Edikasyon pou yon mond pi bon

Rechèch-gide videyo san mo, istwa ak plan leson pote lavi reyèl nan aprantisaj

 

VIDEO SAN MO KI ANSEYE CURIOSITY AVAN JIJMAN

 

 

Gaz kiryozite ak konpasyon nan yon fason kaptivan!

 

Videyo san mo nou yo kreye san narasyon pou de rezon prensipal. Edikatè yo ka sèvi ak yo nenpòt kote nan mond lan, san baryè lang. Ak rechèch montre ke istwa san mo yo ede telespektatè yo flechi misk senpati yo, kiryozite, ak konpasyon yo - pandan y ap amelyore rezilta aprantisaj yo.

 

Pote lavi reyèl nan aprantisaj atravè eksperyans, refleksyon, ak konvèsasyon enpòtan!

Kourikoulòm Aprantisaj Sosyal Emosyonèl Sa Global ak Akademik

 

Istwa reyèl nan mond lan & KESYON

 

 

Defi matematik ak alfabetizasyon lavi reyèl ki fè aprantisaj mondyal natirèl, sans, ak amizan -- pandan y ap ranfòse objektif akademik yo nan yon fason entè-disiplinè!

 

Chak videyo san mo yo asosye ak 2-4 istwa sou fanmi, istwa ak travay nouvo zanmi nou an. Chak nan istwa sa yo gen plizyè pwoblèm mo ki mare nan senpati, matematik, lekti, ak divès objektif kominikasyon ekri ak vèbal ou genyen! Estanda ki aliyen. Aplike aprann nan sitiyasyon lavi reyèl.

PLAN LESON DINAMIK POU YON MOND MIYO

Fason kreyatif pou pote lavi reyèl nan aprantisaj -- nan salklas la, nan lekòl lakay, ak pi lwen!

  

Better World Edplan leson yo fèt entansyonèlman pou angaje elèv, edikatè, ak paran yo. Sipòte elèv yo pou yo fè yon enpak nan lavi yo ak kominote yo, epi atenn objektif akademik ou yo tou. Pote konvèsasyon siyifikatif nan salklas nan chak tab dine. Pote lavi reyèl nan aprantisaj.

Kourikoulòm Aprantisaj Sosyal Emosyonèl Sa Global ak Akademik

Tande kijan edikatè ak elèv pote lavi reyèl nan aprantisaj ak kourikoulòm mondyal la

Pote lavi reyèl nan aprantisaj nan tout fason.

 

Aprann monn reyèl sou divès kilti ak fason lavi.

Adaptive atravè nou an videyo inik san mo ak istwa.

Pote lavi reyèl nan aprantisaj atravè kontni imanize.

Pote mond reyèl la nan salklas la ak lakay ou.

Pin It sou Pinterest

pataje sa a