Aprantisaj emosyonèl sosyal pou lapè, ekite, ak jistis

Better World Ed se kourikoulòm mondyal la pou ede jèn yo renmen aprann sou self, lòt moun, ak mond nou an. Pandan ke li renmen matematik ak alfabetizasyon, tou. Entegre SEL.

Enklizif Istwa Mondyal Imobilye.

Wonderful Beyond Words.

SEL Sa jèn renmen.

Nou kreye Vwayaj Aprantisaj Global:

Videyo san mo, istwa kout, ak plan leson sou moun inik soti nan tout Latè.

 

 

Videyo Global Wordless ki anseye kiryozite anvan jijman. Mèvèy pou tout lavi.

 

 

Ekri Istwa Mondyal Imobilye ki mare senpati ak konpasyon ak matematik ak alfabetizasyon. Konpreyansyon objektif.

 

 

Plan Leson dinamik ki fè akademik kè kontan ak enklizif. Angaje aprantisaj.

 

 

Vwayaj aprantisaj sosyal emosyonèl ede jèn yo vin konpasyon pansè kritik. Pou grandi konsyans. Pou konfwonte patipri. Pou chèche pèspektiv divès.

 

 

Pou youn konprann lòt nan tout diferans nou yo. Anvizaje pi lwen pase divizyon.

 

 

Pou renmen aprann sou self, lòt moun, ak mond nou an. Pou aprann renmen self, lòt moun, ak mond nou an.

 

 

jèn merite SEL ak pwofondè. Edikasyon ki fèt pou kè nou, lespri nou ak nanm nou.

 

 

Global SEL yo vin lidè konsyan reweaving twal la nan kominote nou yo. Reweave yon mond lapè, ekitab, ak jis.

Global Sosyal Vwayaj aprantisaj emosyonèl ki fèt pou jèn yo

Global Sosyal Aprantisaj emosyonèl (SEL) Kourikoulòm Akademik videyo mo mo ladrès sosyal anseye konpasyon senpati aprantisaj pou tout lavi

Eksplore istwa etonan moun nan tout atravè mond lan.

Anseye senpati ak konpasyon otantik

pandan y ap pratike matematik ak alfabetizasyon, tou!

 

Pote LIFE nan kourikoulòm aprantisaj sosyal emosyonèl.

Atravè tout liy diferans nou yo,

ann renmen aprann ansanm.

Sijè Global
Sijè Matematik
Sijè Alfabetizasyon
Nivo Klas Matematik
Objektif Matematik
Etid sosyal
SEL ladrès
Peyi
Sijè Syans

Renmen sa ou wè?

Eseye Aprantisaj Sosyal Global Emosyonèl gratis!

Kourikoulòm Aprantisaj Sosyal Global Emosyonèl Tise Anpati, Matematik, Alfabetizasyon, ak Plis!

Global Sosyal Aprantisaj emosyonèl

Pwofesè & Elèv yo renmen!

Global Sosyal Aprantisaj emosyonèl (SEL) Kourikoulòm

pou pwofesè, elèv, paran, ak tout elèv k ap aprann.

Pote aprantisaj sosyal emosyonèl nan lavi.

Global Sosyal Aprantisaj emosyonèl (SEL) Kourikoulòm Istwa Kontni videyo akademik san mo Ladrès sosyal anseye konpasyon pwofati senpati SEL Aprantisaj pou tout lavi Ladrès Edikasyon

Aksè istwa ki pote kourikoulòm aprantisaj sosyal sosyal emosyonèl nan lavi. Aprantisaj emosyonèl sosyal ke jèn yo renmen.

Global Sosyal Aprantisaj emosyonèl (SEL) Kourikoulòm Istwa Kontni videyo akademik san mo Ladrès sosyal anseye konpasyon pwofati senpati SEL Aprantisaj pou tout lavi Ladrès Edikasyon

Pote kourikoulòm Aprantisaj Sosyal Global Emosyonèl nan yon lekòl oswa salklas tou pre w. SEL kourikoulòm ki fè matematik ak alfabetizasyon enspire.

Global Sosyal Aprantisaj emosyonèl (SEL) Kourikoulòm Istwa Kontni videyo akademik san mo Ladrès sosyal anseye konpasyon pwofati senpati SEL Aprantisaj pou tout lavi Ladrès Edikasyon

Kourikoulòm Aprantisaj Global Sosyal Emosyonèl ka louvri kè ak lespri. Aprantisaj Sosyal Emosyonèl (SEL) pou chak pwofesè ak elèv.

Global Sosyal Kourikoulòm Aprantisaj emosyonèl pou yon mond pi bon

Twòp nan nou grandi san sipò pou pratike konpreyansyon divès moun, kilti, attitude, pèspektiv, ak fason pou viv.

 

 

San pwofondman angaje pwogram aprantisaj sosyal emosyonèl. Anpil brase lide. Pa ase "heartstorming". Pa ase edikasyon pou kè nou.

 

 

Lè nou pa sèvi ak senpati nou yo ak misk panse kritik, kapasite nou yo wè youn ak lòt kòm inikman etonan kòmanse fennen lwen.

 

 

Se poutèt sa Global Sosyal Aprantisaj pwogram emosyonèl zafè:

 

 

Pou aprann renmen self, lòt moun, ak mond nou an.

Pou pratike attitude ak ladrès pou lapè, ekite, ak jistis.

Pou youn konprann lòt nan tout bèl diferans nou yo.

 

 

Ann angaje elèv yo ak istwa mondyal ak konvèsasyon ki louvri kè ak lespri bonè nan lavi, chak jou, ak tout kote.

 

 

jèn yo ka ede nou tout tounen ansanm. Kourikoulòm Global Sosyal Aprantisaj Emosyonèl se isit la sipòte.

 

 

Se pou débouyé ne yo nan ak ant nou. Ann retwate twal kominote nou yo. Ann deplase soti nan tèt nan kè.

 

 

Ann fè lapè. Ann Fè NOU.